Učiteljica je hrvatski ženski trio. Čine ga Matea Tisaj, Silvia Ivić i slovenska izvođačica Ana Vurcer